Η Θεοδώρα Κώτση-Φελίτσι κάνει εγκαταστάσεις για συγκεκριμένες τοποθεσίες, projects με βάση την κοινότητα και δημόσια τέχνη. Το έργο της επηρεάζεται από τη δέσμευσή της σε κριτικούς προβληματισμούς