Το άρθρο αυτό αναλύει εξονυχιστικά το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, εξετάζοντας τις αιτίες, τις συνέπειες και τις δυνατές λύσεις για την αντιμετώπισή του. Τονίζει την αναγκαιότητα για συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση εκπαιδευτικών και γονέων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παρέμβασης και η δημιουργία ασφαλέστερων σχολικών περιβαλλόντων για όλα τα παιδιά.