Ο Κωνσταντίνος Σαββίδης μας παρουσιάζει το ρόλο της μουσικής στην παιδιατρική αποκατάσταση και τη μέθοδο που ακολουθεί στο κέντρο Λογοθεραπείας και Εναλλακτικών Θεραπειών που έχει ιδρύσει ο ίδιος.