Ο χρόνος θεραπεύει τα πάντα; Το πέρασμα του χρόνου μπορεί να απομακρύνει τον οξύ πόνο, αλλά δεν θεραπεύει τον πόνο. Από την άλλη πλευρά, ο χρόνος μπορεί