Στην πορεία προς την αυτονομία και την ευθύνη των εφήβων, η αυτοεκτίμηση και η υποστηρικτική παρουσία από τους γονείς αποδεικνύονται καθοριστικές για την επιτυχή αντιμετώπιση των ζωτικών προκλήσεων.