Ξεκινάς κάθε ιστορία θύματος αναφερόμενη σε “εκείνη”. Τι μήνυμα θέλεις να περάσεις; Αυτή η επιλογή των τίτλων των μαρτυριών έγινε για να εξυπηρετήσει μία διπλή ανάγκη. Αφενός