Η Αννίτα Βλαχοπούλου μας εξηγεί τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ψυχολογία των ανθρώπων και τους λόγους για τους οποίους πρέπει να επισκεφτούν ψυχολόγο.