Καθώς ο Σύλλογος Μ.Α.μ.Α Βέροιας συμπληρώνει δέκα χρόνια δράσης, ξεδιπλώνεται η ιστορία του και οι πρωτοβουλίες που έχουν βοηθήσει αμέτρητα άτομα με αναπηρία. Αποκαλύπτουμε την πορεία, τις προκλήσεις και τις επιτυχίες που έχουν συμβάλει στην ενδυνάμωση της κοινότητας στη Βέροια.